21/06/2016

Skauting

Skauting je plný netradičních zážitků a dobrodružství­,

které lze prožít uprostřed skal a lesů, stejně tak jako v městských uličká­ch a zákoutích. Rozvíjí­ tvořivost i sportovního ducha, je ostrovem pohody a kamarádství­. Sbližuje lidi rozmanitých kultur, vede je k statečnosti a odvaze.

Junák – Český skaut,

je výchovná organizace, která si dává za cíl kladně působit na vývoj dítěte a vychovávat duševně i fyzicky zdatného člověka. Jako největší­ dětská a mládežnická organizace v ČR (přes 50 tisí­c členů) nabí­zí­ zajímavou náplň volného času. Přitažlivou formou hry učíděti samostatnosti, Čestnému jednání­, životu ve společnosti svých vrstevní­ků a mnoha jiným dovednostem. Spoleně se svými kamarády objevují krásy pří­rody a svého okolí­. Skauting se snaží­ vychovat člověka samostatného, činorodého, který je připraven na život a jen tak jej něco nepřekvapí. Je schopen si v každé situaci poradit, dokáže se orientovat ve společnosti a naučit­ se mnoha dovednostem a znalostem. Přitom skauting využívá výchovné metody, které jsou pro dětský věk nejpřirozenější­. Skauting využívá¡ přirozené prostředí­ pro výchovu, kterým je pří­roda. Junák se učípřírodu poznávat, znát její­ zákonitosti, přežít v přírodě, a přírodu chránit. Idea skautingu je zformována v Junáckém slibu a zákonu.

Skautský slib
Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe,
sloužit nejvyžší­ Pravdě a Lásce věrná v každé době,
plnit povinnosti vlastní­ a zachovávat zákony skautské,
duší­ i tělem být připravena pomáhat vlasti a bližným.
Skautský zákon
1. skautka je pravdomluvná
2. skautka je věrná a oddaná
3. skautka je prospěšná a pomáhá jiným
4. skautka je pří­telem všech lidí dobré vůle a sestrou každé skautky
5. skautka je zdvořilá
6. skautka je ochráncem pří­rody a cenných výtvorů lidských
7. skautka je poslušná rodičům, představených a vůdců
8. skautka je veselé mysli
9. skautka je hospodárná
10. skautka je čistá v myšlenkách, slovech i skutcí­ch