21/06/2016

Akce

Skauting je příležitost pro nové zážitky v každém věku!

Září  24. 9. výprava na pískovnu do Hodoňovic
Říjen 1. – 2. 10. městská hra s přespáváním v klubovně
22. 10. výprava
Listopad 12. 11. výprava
25. – 27. 11. chata pro skautky a st. světlušky
Prosinec 10. 12. výprava
23. 12. vánoční besídka
Nazdar,

vítáme Tě na našich webových stránkách. Jsme místecký oddíl holek ve věku 5 – 99 let a scházíme se pravidelně v naší klubovně na ulici 28. října 781, kousek od řeky Ostravice (nízká žlutá budova) naproti autobusové zastávky Místek, Riviéra kotelna. Náš 1. dívčí oddíl Místek se skládá z několika družin, nebo skautský výchovný systém je založen na družinovém systému. Družina tvoří základní jednotku, partu dětí přibližně stejného věku. V našem oddíle máme družiny všech věkových kategorií, které vedou dospělé vedoucí.

Schůzky,

základem programu je družinová schůzka. Schůzky světlušek a skautek probíhají pravidelně každý týden v klubovně. Schůzka bývá plná her, tvořivosti, v létě sportu a nenápadnou formou se každý něčemu naučí. Na schůzkách plní děti stezky a úkoly. Tyto úkoly podporují všestranný rozvoj dětí. Obsahují dovednosti jako např. život v přírodě, zdravověda, vztah k vlasti, orientace, sport, schopnost komunikace atd. Je jasné, že každý vyniká v něčem jiném a každý si v našem programu najde „to svoje“.

Výlety,

každý mìsíc poøádáme jednodenní výlety do Beskyd èi krátké procházky do okolí. Dvakrát roènì jezdíme na vícedenní akce. Na tìchto výpravách si zkoušíme v praxi to, co jsme se nauèili na schùzkách a také vìtší hry, protože do pøírody vyrážíme vždy celý oddíl.

Letní tábor,

je vyvrcholení celého skautského roku (září až červenec). Tábor máme převážně stanový v přírodě. Každý tábor provází stejně jako celý rok téma etapové hry, která na táboře vrcholí. V minulém roce jsme byli osadníci divokého západu a rok před tím jsme zavítali do školy čar a kouzel v Bradavicích. Chceš-li se dozvědět více, poznat nové kamarádky a proniknout do tajů našeho oddílu, tak nás přijdi navštívit!

Vedení oddílu,

dospělé činovnice, které musí splnit určitou kvalifikaci pro vedení oddílu – složení čekatelské, vůdcovské zkoušky a absolvování zdravotnického kurzu. Vùdcovská zkouška je kurzem akreditovaným MŠMT ČR pro vedení dětských zotavovacích akcí. Jejími součástmi jsou zkoušky z psychologie, pedagogiky, práva aj. K jejímu získání je třeba potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi a mládeži. Na vedení oddílu se kromě vůdkyně podílí také její zástupkyně a další dospělé činovnice.